From Schmid.wiki
Jump to: navigation, search

Modeller

L-Systemer

L-systemer er en formel grammatik opfundet af Aristid Lindenmayer og raffineret i samarbejde med Przemyslaw Prusinkiewicz. Hovedkilden er "The Algorithmic Beauty of Plants", som ligger sammen med en masse artikler paa algorithmicbotany.org. Deres research har mundet ud i L-Studio, som er en konkurrent til vores tool.

Desuden har Makoto Okabe og Takeo Igarashi (Tokyo University) har benyttet deres free-hand drawing teknologi sammen med L-systemer til at designe traeer.

Jeg har implementeret et par eksempler i Ruby.

Weber / Penn

Jason Weber (Dreamworks Animation) og Joseph Penn (Army Research Laboratory) lavede i 1995 en geometrisk model, der giver meget flotte resultater.

Metoder

GPUer har oftest vertices liggende i RAM, som ikke er direkte tilgaengeligt for CPUen. Enhver opdatering af vertices ud over de almindelige transformationer vil ikke vaere praktiske real-time. En dynamisk model boer implementeres ved kloning og transformation af allerede eksisterende geometriske objekter, hvis vertices allerede ligger i GPU RAM. Eller boer den?

Værktøjer

Building Ogre and ODE using MinGW / MSYS

Installer MinGW / MSYS

  1. download MinGW-x.x.x.exe og MSYS-x.x.x.exe fra http://www.mingw.org/download.shtml (nyeste versioner)
  2. installer MinGW (base tools, g++ compiler, MinGW Make), standard placering
  3. installer MSYS i standard placering, post install (y), MinGW installed (y), where: c:/mingw

Byg Ogre

  1. download 'OGRE 1.2.1 SDK for Code::Blocks + MinGW + STLPort' fra http://ogre3d.org/ (downloads, SDKs)
  2. installer OGRE SDK i standard placering
  3. download directx_feb2006_redist.exe
  4. installer DirectX Runtime (extract til en temp dir, kør DXSETUP.exe)
  5. se Ogre page for information om at compile

Byg ODE

1. download nyeste autoconf-x.x.tar.bz2 fra http://ftp.gnu.org/gnu/autoconf/ og nyeste automake-x.x.x.tar.bz2 fra http://ftp.gnu.org/gnu/automake/.

2. start MSYS shell, cd til placering af downloadede filer, og udfoer disse kommandoer:

tar -xjvf autoconf-x.x.tar.bz2
cd autoconf-x.x
./configure && make && make install

3. cd til placering af downloadede filer, og udfoer disse kommandoer:

tar -xjvf automake-x.x.x.tar.bz2
cd automake-x.x.x
./configure && make && make install

4. download nyeste ode-src-x.x.zip fra http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=24884

5. start MSYS shell, cd til placering af downloadet fil, og udfoer disse kommandoer:

unzip ode-src-x.x.zip
cd ode-x.x
./autogen.sh && ./configure && make && make install

Kilder