From Schmid.wiki
Jump to: navigation, search

Definering og Definition

citat fra Dansk Sprognævns hjemmeside:

Det gælder generelt for ordpar på -ing og -ion at de betegner henholdsvis handlingen og resultatet af handlingen. Men til tider kan ordene på -ion dog også betegne handlingen, fx han er ekspert i reparation af (dvs. 'i at reparere') gamle motorcykler. Ordene på -ing er med andre ord normalt entydige idet de kun betegner handlingen, hvorimod ordene på -ion er dobbelttydige idet de både kan betegne handlingen og resultatet el.lign. af den.
  • integration betyder resultatet af en integrering
  • differentiation betyder resultatet af en differentiering

Følgende ordliste er mit personlige forslag til datalogiske begreber. De er ikke nødvendigvis i overénsstemmelse med Retskrivningsordbogen:

  • implementation står ikke i Retskrivningsordbogen, men burde efter min mening betegne resultatet af en implementering
  • simulering burde betyde en udførsel af en simulation, hvor sidstnævnte er et program. I datalogi betyder en simulering en modellering med henblik på replikering af adfærd, mens en emulering er en kopiering af adfærd
  • konfiguration burde betyde en tilstand af et system, mens en konfigurering er en handling

Datalogiske Fagudtryk

Følgende udtryk bruges ofte i datalogisk sammenhæng:

  • ordet skalere bruges meget af dataloger i betydningen 'ændre størrelse'

Retstavning

Disse ord har jeg en tendens til at dumme mig med:

  • heterogenitet
  • Det hedder at tjekke noget og ikke at checke noget
  • Det hedder adresse og ikke addresse
  • Det kan både hedde ressource OG resurse

Deanglisering

Engelske fagord og deres danske ækvivalenter

Engelsk Dansk
failure sammenbrud
error fejl
requirement krav
scheme (fx routing scheme) plan, system
schema (fx relation schema) strukturbeskrivelse

Referencer